Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumise hinnakiri

 
1. Liitumine EL Struktuurifondide toel rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikega


* Liitumistasu puudub.

  *  Tasuda tuleb tehniliste tingimuste väljastamise eest:

TEHNILINE TEOSTUS  
Liitumistingimused   25,00  
Km   5,00  
KOKKU   30,00  




2. Liitumine AS Rapla Vesi poolt rajatud torustikega

*Liitumise hind kujuneb vastavalt torustike ehitamiseks tehtud tegelikele kulutustele, mille arvutab välja AS Rapla Vesi. Liitumistasu sisse arvutatakse tehtud kulutused kinnistu ühendustorustiku ja liitumispunktide rajamiseks.

*Liitumistasule lisaks tuleb tasuda tehniliste tingimuste väljastamise tasu:

TEHNILINE TEOSTUS eur  
Liitumistingimused 25,00  
Km 5,00  
KOKKU 30,00  




3. Liitumine torustikega kui kinnistu liitumispunktid on välja ehitamata

* Kui ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liituda soovival kinnistul ei ole liitumispunktid välja ehitatud, siis liitumistasu suuruseks kujuneb olemasolevast torustikust tehniliselt sobivast kohast ühendustorustiku ja liitumispunktide rajamisele tehtavate kulutuste hind.

*Liitumistasule lisaks tuleb tasuda tehniliste tingimuste väljastamise tasu:

TEHNILINE TEOSTUS eur  
Liitumistingimused 25,00  
Km 5,00  
KOKKU 30,00  


Täpsemat informatsiooni liitumise kohta saab
Kliendile>Liitumine lingi alt    

AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT