Joogivee analüüside tulemused

Eestis peab tarbijatele pakutav joogivesi vastama Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud normidele. Määrusega saate tutvuda Õigusaktid>Riiklikud lingi alt.
 
AS Rapla Vesi hallatavatest puurkaevudest ja veetöötlusjaamadest tarbijatele pakutav joogivesi vastab täielikult määrusega kehtestatud normidele. Alljärgnevalt on võimalus tutvuda tarbijatele pakutavast joogiveest võetud analüüside tulemustega.
 

Rapla linn, Alu alevik, Uusküla ja Valtu küla

Rapla linna ja Valtu küla tarbijapunktid

Alu alevik

Hagudi alevik


Kodila küla

Kuusiku alevik
 

AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT