Otsing

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitati Rapla Vallavolikogu määrusega nr 10 28.04.2016. aastal. Arengukava sisaldab investeeringuid, mis on planeeritud teha Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistesse ajaperioodil 2015-2026.

Rapla valla ÜVK arengukava:

AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT